Gry

Darmowe gry online!

Zaloguj się za pomocą OpenID | Nie masz konta? Zarejestruj się!
Nie pamiętasz hasła?

Regulamin serwisu

Definicje:
 • właściciel serwisu - YoYo Sp. z o.o. , z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), przy ulicy Cieszyńskiej 365
 • użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła.
 1. Warunkiem korzystania z serwisu fajnegiery.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej pod adresem
  Rejestracja i profil użytkownika
 2. Użytkownik, który nie zarejestrował się w serwisie i nie posiada swojego profilu może przeglądać i grać we wszystkie gry, dodwać nowe, komentować i oceniać je. Aby w pełni korzystac z serwisu i forum konieczna jest rejestracja w serwise.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jeden profil w serwisie. Użytkownik nie może dysponować prawem do profilu – odsprzedawać, wypożyczać, a także udostępniać nazwy użytkownika (loginu) i hasła osobom trzecim. W przypadku zaistnienia powyższych przypadków użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za działania osób trzecich wykonane przy pomocy profilu użytkownika.
 4. Nazwa użytkownika (login) podana podczas rejestracji nie może naruszać prawa, obyczajów, godności osób trzecich. Nie może także zawierać treści reklamowych, a w szczególności adresów stron internetowych. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania profili, w których użyta nazwa użytkownika łamie zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Rejestracja w serwisie i logowanie odbywa się za pośrednictwem loginu (inaczej Nicku) – rozwiązania do identyfikacji użytkowników autorstwa YOYO Sp. z o.o. Podanie danych rejestracyjnych nazwy użytkownika, adres email jest obowiązkowe.
 6. Użytkownik Może w każdej chwili zgłosić żądanie usunięcia swojego profilu.
 7. Dane rejestracyjne nie stanowią danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia danych. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez YOYO Sp. z o.o.
 8. Podanie podczas rejestracji adresu email użytkownika oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od administratora serwisu, w tym także korespondencji handlowej zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204). Aby wycofać zgodę na przetwarzanie adresu email, użytkownik powinien usunąć swój profil w serwisie.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania profilów, do których użytkownik nie zalogował się przez minimum 30 dni.
  Dodawanie gier, komentarzy, forum
 10. Dodawanie, publikowanie wszelkich materiałów, których zawartość jest niezgodna z polskim prawem, a w szczególności zawierających treści o charakterze pornograficznym, gloryfikujących przemoc, propagujących ideologię faszystowską lub komunistyczną, nawołujących do przemocy na tle etnicznym, religijnym lub rasowym jest zabronione.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników prezentowane na stronach serwisu. Wszelkie prawa majątkowe i autorskie do prezentowanych materiałów, a także odpowiedzialność płynąca z tego faktu należą do osób je publikujących lub posiadających do nich odpowiednie prawa.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stworzone samodzielnie opisy, publikowane komentarze oraz treść postów na forum. W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez użytkownika Administrator przekaże wszelkie niezbędne dane umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika uprawnionym organom.
 13. Wszystkie materiały, opisy, komentarze, które łamią zapisy powyższych punktów regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
 14. Umieszczanie w komentarzach treści reklamowych lub posiadających znamiona spamu jest zabronione. Komentarze zawierające takie treści będą natychmiast usuwane.
 15. Z tytułu publikacji w serwisie użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 16. Administrator serwisu świadczy pomoc techniczną jedynie w zakresie prawidłowego funkcjonowania swoich usług, nie udziela informacji, ani porad odnośnie tworzenia i publikowania w sieci materiałów.
 17. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do administratora serwisu.
 18. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem profilu użytkownika. Od decyzji o usunięciu profilu użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.
 19. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta, opublikowana na niniejszej stronie (www.fajnegiery.pl/regulamin). Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwiecień 2008 roku.